Jasne zasady, prosta realizacja.
Nie ma mowy o komplikacjach.

Tu można się z nami skontaktować »
Marek Kucharski - Dolmetscher und ´┐Żbersetzer

Biuro  


tel.: +48 12 294 75 76  
GSM: +48 602 443 285  

e-mail: office@mado.biz   
Polski  Deutsch / Niemiecki
Ogólne Warunki Zlecenia

Tłumaczenia pisemne:
Jednostką tłumaczenia pisemnego jest strona obliczeniowa, obejmująca:
dla tłumaczeń zwykłych: 1800 znaków
dla tłumaczeń uwierzytelnionych: 1125 znaków
Każdą rozpoczętą stronę obliczeniową traktuje się jako całą.

Ceny tłumaczeń pisemnych wzrastają:
o 50% w przypadku tłumaczeń pilnych (powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie lub 1-3 strony na następny dzień),
o 100% w przypadku tłumaczeń ekspresowych (powyżej 8 stron obliczeniowych dziennie, lub 1-3 strony w tym samym dniu, lub 4-8 stron na następny dzień),

W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zlecenia tłumaczenia pisemnego zobowiązany jest on do uiszczenia zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy w wysokości odpowiadającej cenie usługi wykonanej już w chwili odwołania zlecenia.

Tłumaczenia ustne:
Jednostką tłumaczenia ustnego są bloki do 4 godzin oraz od 4 do 8 godzin.
Każdy rozpoczęty blok traktuje się jako cały.

Ceny tłumaczeń ustnych wzrastają:
o 50% w przypadku tłumaczeń w soboty oraz tłumaczeń pilnych (zlecenie tłumaczenia ustnego 2 dni wcześniej),
o 100% w przypadku tłumaczeń w dni ustawowo wolne od pracy oraz tłumaczeń ekspresowych (zlecenie tłumaczenia ustnego na następny dzień).

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny wezwania do godziny zwolnienia.
Przerwy poniżej dwóch godzin wlicza się do czasu pracy. O przerwach dłuższych należy powiadomić przy zamawianiu usługi.
Tłumaczenia symultaniczne w kabinach wykonuje zawsze dwóch tłumaczy - każdy opłacany osobno.
Tłumaczenia konferencyjne powyżej 4 godzin wykonuje dwóch tłumaczy - każdy opłacany osobno.
W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zlecenia tłumaczenia ustnego zobowiązany jest on do zapłacenia 50% przewidzianego wynagrodzenia, o ile zlecenie zostało odwołane na 7 lub mniej dni przed planowanym terminem wykonania usługi.
Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia ustalane są indywidualnie.

Ceny i warunki zleceń nietypowych (konsultacje specjalistyczne, redakcja tekstu itp.) ustalane są indywidualnie.

Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonaną usługę (lub 50% wynagrodzenia w przypadku odwołania zlecenia) w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę w sposób ustalony między stronami.

Naszym atutem jest elastyczność działania – warunki i ceny zawsze można negocjować!